langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » bezrobocie strukturalne

Bezrobocie strukturalne po angielsku

bezrobocie strukturalne: structural unemployment Szukaj w Google

Inne:

praca biurowa office work

Ze słowem "structural":

strukturalny structural

Ze słowem "unemployment":

wskaźnik bezrobocia unemployment rate
bezrobocie unemployment
zasiłek dla bezrobotnych unemployment benefit
płynne bezrobocie frictional unemployment
wskaźnik bezrobocia w [poprzednim roku] unemployment figures for [last year]
zasiłki dla bezrobotnych unemployment benefits
  Langol.pl