langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » bezpośrednia przyczyna wypadku

Bezpośrednia przyczyna wypadku po angielsku

bezpośrednia przyczyna wypadku: proximate cause of an accident Szukaj w Google

Inne:

bezpośrednia przyczyna proximate cause

Ze słowem "accident":

ubezpieczenie osobiste od wypadków personal accident insurance
wypadek był zdarzeniem losowym accident happened by chance
poważny wypadek serious accident
losowy accidental
przypadkowy accidental
ubezpieczenie indywidualne od nieszczęśliwych wypadków personal accident insurance
ubezpieczenie wypadków przy pracy industrial accident insurance
  Langol.pl