langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » bez względu na powody

Bez względu na powody po angielsku

bez względu na powody: on any grounds whatsoever Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "any":

firma wysyłkowa mail-order company
centrala telefoniczna firmy company switchboard
w razie uwag dotyczących [czegoś] should you have any comments regarding [sth]
jeśli będę mógł jakoś pomóc, to proszę o informację if I may be of any assistance, please let me know
bez względu na formę in any form whatsoever
pod jakimkolwiek względem in any respect
nic nie wiem I don't know anything

Ze słowem "bez":

odpowiadać normom bezpieczeństwa satisfy safety standards
bez znaczenia negligible
bezprzewodowy cordless
numer bezpłatny Freefone
połączenie bezpłatne Freefone
bez [czegoś] without [sth]
rzecz bez związku irrelevancy
  Langol.pl