langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » bez wcześniejszego powiadomienia

Bez wcześniejszego powiadomienia po angielsku

bez wcześniejszego powiadomienia: without any advance notice Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "any":

prywatyzowane przedsiębiorstwo privatized company
firma nie notowana na giełdzie unquoted company
[X procentowy] udział w [spółce Y] [X %] stake in [Y company]
akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
firma zarządzająca aktywami asset management company
spółka uśpiona shell company
kupować udziały w przedsiębiorstwie buy shares in a company

Ze słowem "advance":

wzrost advance
zwyżka advance

Ze słowem "bez":

sprzedawać bez pokrycia sell short
akcje sprzedawane bezpośrednio over-the-counter stocks
akcja bez prawa głosu non-voting share
bezpieczna akcja blue chip
bez prawa do dywidendy ex dividend
bez terminu wykupu irredeemable
bez możliwości wykupu przed terminem non-redeemable
zabezpieczyć się przed [jakimś ryzykiem] hedge against [some risk]
bez prawa poboru akcji kapitalizacyjnych ex-scrip
  Langol.pl