langol.pl » Biznes » Prawo w biznesie » bez udziału sądu

Bez udziału sądu po angielsku

bez udziału sądu: out of court Szukaj w Google

"out of court" to także:

- polubownie

Inne:

Ze słowem "out":

rozstrzygnąć spór polubownie settle the difference out of court
rozstrzygnięcie polubowne settlement out of court
wyeliminować konkurencję run competitors out of business
uzyskać patent na [coś] take out a patent for [sth]
opatentować [coś] take out a patent for [sth]
wyłudzić od [kogoś] pieniądze cheat [sb/him] out of [sb's/his] money

Ze słowem "court":

sala sądowa courtroom
sound court
stawienie się w sądzie court appearance
wezwać [kogoś] do stawienia się sądzie subpoena [sb] to make a court appearance
sąd apelacyjny appellate court
skierować sprawę do wyższej instancji refer a case to a higher court
otrzymać wezwanie do stawienia się w sądzie be served a summons to appear in court
sąd rozpoznał sprawę the court heard the case
utrzymać w mocy orzeczenie sądu niższej instancji uphold the judgement of a lower court
komornik sądowy the court bailiff
przedstawienie dowodu w sądzie presentation of evidence in court
przekonać sąd persuade a court
koszty postępowania sądowego costs of court proceedings

Ze słowem "bez":

bezprawny unlawful
normy bezpieczeństwa safety standards
zabezpieczyć [kogoś] przed [czymś] safeguard [sb] from [sth]
być w [czymś] gruntownie obeznanym be versed in [sth]
  Langol.pl