langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » bez terminu wykupu

Bez terminu wykupu po angielsku

bez terminu wykupu: irredeemable Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "bez":

sprzedawać bez pokrycia sell short
akcje sprzedawane bezpośrednio over-the-counter stocks
akcja bez prawa głosu non-voting share
bezpieczna akcja blue chip
bez prawa do dywidendy ex dividend
bez możliwości wykupu przed terminem non-redeemable
bez wcześniejszego powiadomienia without any advance notice
zabezpieczyć się przed [jakimś ryzykiem] hedge against [some risk]
bez prawa poboru akcji kapitalizacyjnych ex-scrip

Ze słowem "wykupu":

termin wykupu redemption date
termin wykupu obligacji bond's date of maturity
stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji redemption yield
stopa dochodowości w okresie do wykupu obligacji yield to maturity
  Langol.pl