langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » bez prawa do dywidendy

Bez prawa do dywidendy po angielsku

bez prawa do dywidendy: ex dividend Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "dividend":

dywidenda dividend
wypłata dywidendy dividend payment
akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
pokrycie dywidendy dividend cover
wskaźnik pokrycia dywidendy dividend cover ratio
dywidenda końcowa final dividend
dywidenda ostateczna final dividend
dywidenda z akcji dividend on stock
stopa dywidendy dividend yield
dywidenda tymczasowa interim dividend
dywidenda zaliczkowa interim dividend
stopa dochodowości akcji dividend yield
dywidenda wypłacana w formie akcji stock dividend

Ze słowem "bez":

sprzedawać bez pokrycia sell short
akcje sprzedawane bezpośrednio over-the-counter stocks
akcja bez prawa głosu non-voting share
bezpieczna akcja blue chip
bez terminu wykupu irredeemable
bez możliwości wykupu przed terminem non-redeemable
bez wcześniejszego powiadomienia without any advance notice
zabezpieczyć się przed [jakimś ryzykiem] hedge against [some risk]
bez prawa poboru akcji kapitalizacyjnych ex-scrip

Ze słowem "prawa":

poprawa koniunktury upturn
  Langol.pl