langol.pl » Transport, komunikacja » Biznes » bez kosztów dostawy

Bez kosztów dostawy po angielsku

bez kosztów dostawy: free delivery Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "free":

dostawa franco miejsce przeznaczenia free delivered
wolny od opłat free of charges
franco statek free on board
franco port lotniczy free on board airport
franco nabrzeże free on quay
franko samochód ciężarowy free on truck
port wolnocłowy free port
strefa wolnego handlu free-trade area

Ze słowem "delivery":

wieloprzystankowa trasa dostawy multi-drop delivery route
miejsce dostawy place of delivery
dostawa z magazynu delivery ex warehouse
zawiadomienie o dostawie delivery notice
dostawa do domu home delivery
port wyładunku port of delivery

Ze słowem "bez":

konosament bez zastrzeżeń clean bill of lading
lot bezpośredni non-stop flight
lot bezpośredni direct flight
lot bezpośredni nonstop flight
koszt, ubezpieczenie i fracht cost, insurance and freight

Ze słowem "dostawy":

przyspieszyć dostawy expedite deliveries
awizo dostawy advice note
  Langol.pl