langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » bez [czegoś]

Bez [czegoś] po angielsku

bez [czegoś]: without [sth] Szukaj w Google

Inne:

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
będę bardzo wdzięczny jeśli mogliby Państwo wyjaśnić mi [coś] I would be very grateful if you could explain me [sth]
[zrobić coś] w ciągu najbliższego tygodnia [do sth] within a week
[x] dni po otrzymaniu zamówienia [x] days after the order received
będziemy bardzo zobowiązani, jeśli Państwo [coś zrobią] we would be very much oblidged if you [do sth]
[zrobić coś] najszybciej jak to możliwe [do sth] as soon as possible
będziemy zobowiązani za [zrobienie czegoś] we shall be very grateful if you could [do sth]

Ze słowem "without":

skontaktować się z [kimś] niezwłocznie get in touch with [sb] without delay

Ze słowem "bez":

odpowiadać normom bezpieczeństwa satisfy safety standards
bez znaczenia negligible
bezprzewodowy cordless
numer bezpłatny Freefone
połączenie bezpłatne Freefone
bez względu na formę in any form whatsoever
bez względu na powody on any grounds whatsoever
rzecz bez związku irrelevancy
  Langol.pl