langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » będzie dużo czasu na [coś] na końcu

Będzie dużo czasu na [coś] na końcu po angielsku

będzie dużo czasu na [coś] na końcu: there will be plenty of time for [sth] at the end Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "will":

zrobimy wszystko co możliwe aby [coś osiągnąć] we will do our best to [achieve sth]
gest dobrej woli gesture of goodwill
dobra wola goodwill
gest dobrej woli goodwill gesture
chciałbym zapewnić [coś się stanie] I would like to assure you that [sth will happen]
chciałabym zapewnić [coś się stanie] I would like to assure you that [sth will happen]

Ze słowem "time":

czas na zaprojektowanie [czegoś] przed wykonaniem lead time for [sth]
w możliwie najkrótszym czasie in the shortest possible time
w chwili obecnej szukamy [kogoś] at the present time we are looking for [sb]
brakuje mi czasu I'm short of time

Ze słowem "end":

dodatek appendix
suplement appendix
polecać [coś] [komuś] recommend [sth] to [sb]
rekomendować [coś] [komuś] recommend [sth] to [sb]
u was at your end
u państwa at your end
u nas at our end
po naszej stronie at our end
zamierzać intend
planować intend
oczekujący na [coś] pending [sth]
wysłać [coś] w trybie ekspresowym send [sth] express
wysłać [coś] przesyłką poleconą send [sth] by recorded delivery
wysłać [coś] paczką send [sth] by parcel post
wysłać [coś] zwykłą pocztą send [sth] by surface mail
przesyłać [coś] faksem send [sth] by fax
adres nadawcy sender's address
proszę przesłać mi [coś] please send me [sth]
doprowadzić [jakąś] sprawę do końca bring [some] matter to an end
załatwić [jakąś sprawę] w życzliwy sposób set [some] matter in a friendly way
przyjacielskie stosunki pomiędzy [kimś] i [kimś] friendly relations between [sb] and [sb]
wysłać [coś] w osobnym liście send [sth] under separate cover
proszę przysłać mi [coś] please send me [sth]
przesyłamy Państwu [coś] we are sending you [sth]
jako uzupełnienie do mojego listu przesyłam Państwu [coś] further to my letter I am sending you [sth]
na Państwa prośbę przesyłam Państwu [coś] at your request I am sending you [sth]
z przyjemnością przesyłamy do Państwa [coś] we are pleased to send you [sth]
wysłać [coś] pocztą send [sth] by parcel post
wysłać [coś] oddzielnie send [sth] separately
do końca [ miesiąca | tygodnia | roku ] by the end of the [ month | week | year ]
godny zaufania dependable
  Langol.pl