langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » bardzo niska cena

Bardzo niska cena po angielsku

bardzo niska cena: give-away price Szukaj w Google

"give-away price" to także:

- cena promocyjna

Inne:

Ze słowem "price":

obniżanie cen price cutting
najwyższa cena akceptowana price plateau
rozpiętość cen spread of prices
układ cen na wykresie array of prices on the chart
najczęstrza cena mode price
cena szybko spada price is falling fast
[jakaś cena] jest [x%] niższa niż [jakaś inna cena] [some price] is [x%] cheaper than [some other price]
cena kartelowa cartel price
cena referencyjna reference price
ceny detaliczne retail prices
cena zachęcająca incentive price
cena z dopłatą premium price
konkurencyjność cen price competitiveness
limit cenowy price limit
pułap cenowy price limit
percepcja cen price perception
wyrób wrażliwy na ceny price-sensitive product
sztucznie niskie ceny artificially low prices

Ze słowem "bardzo":

bardzo dobra koniunktura bonanza

Ze słowem "cena":

ocena kampanii reklamowej campaign evaluation
ocena rynku market evaluation
wielkie centrum handlowe z zaniżonymi cenami discount superstore
scenariusz script
  Langol.pl