langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » bardzo mnie to niepokoi

Bardzo mnie to niepokoi po angielsku

bardzo mnie to niepokoi: this worries me a lot Szukaj w Google

Inne:

będziemy zobowiązani za [zrobienie czegoś] we shall be very grateful if you could [do sth]
będziemy bardzo zobowiązani, jeśli Państwo [coś zrobią] we would be very much oblidged if you [do sth]
będę bardzo wdzięczny jeśli mogliby Państwo wyjaśnić mi [coś] I would be very grateful if you could explain me [sth]
[coś] spełnia [czyjeś] wymagania [sth] meets [sb's] requirements
[zrobić coś] w podanym terminie [do sth] by the stipulated date
bez [czegoś] without [sth]
[x] dni po otrzymaniu zamówienia [x] days after the order received

Ze słowem "this":

załatwić tę sprawę settle this matter
niniejszym informujemy Państwa, że [coś] this is to inform you that [sth]
niniejszym pismem potwierdzamy [coś] this letter shall confirm [sth]
w związku z tym in this connection
przepraszam, a kto mówi? excuse me, who is this?

Ze słowem "bardzo":

będziemy bardzo wdzięczni jeśli mogliby Państwo [coś zrobić] we should be very grateful if you would [do sth]
jest nam bardzo przykro, że [coś] we are very sorry that [sth]
jest nam bardzo przykro ale nie możemy [czegoś zrobić] we are very sorry but we cannot [do sth]
dziękuję bardzo za [coś] I thank you very much indeed for [sth]
jestem Państwu bardzo wdzięczny za [coś] I am most grateful to you for [sth]
być bardzo zaniepokojonym, że [coś] be most disturbed that [sth]

Ze słowem "mnie":

z przykrością musimy przypomnieć Państwu, że [coś] we are sorry to remind you that [sth]
proszę poinformować mnie, czy [coś] please let me know if [sth]
wzajemnie zadowalające relacje mutually satisfying relationship
niemniej jednak nevertheless
wzajemnie akceptowalne warunki mutually acceptable terms
co najmniej [coś] at least [sth]
co najmniej równie [ korzystny | skuteczny ] at least as [ favorable | effective ]
dla tych, którzy mnie nie znają - nazywam się [...] for those of you who don't know me, my name is [...]
wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy mention one other thing
nie ma mnie w tej chwili I'm not in at the moment
wszyscy mówią na mnie [Zofia] everybody calls me [Zofia]
  Langol.pl