langol.pl » Ogólne » Ogólne » bardziej ogólny obraz [czegoś]

Bardziej ogólny obraz [czegoś] po angielsku

bardziej ogólny obraz [czegoś]: more comprehensive view of [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "more":

student drugiego roku sophomore
drugi rok studiów sophomore year
ponadto moreover
nie więcej niż [x] no more than [x]

Ze słowem "comprehensive":

wyczerpujące zrozumienie [czegoś] comprehensive understanding of [sth]

Ze słowem "view":

pogląd view

Ze słowem "bardziej":

preferować [coś] bardziej niż [coś] prefer [sth] to [sth]

Ze słowem "obraz":

krajobraz miasta townscape
namalować krajobraz paint a landscape
  Langol.pl