langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » bank emisyjny

Bank emisyjny po angielsku

bank emisyjny: issuing house Szukaj w Google
a także:
- issuing bank

"issuing house" to także:

- instytucja emitująca akcje

Inne:

Ze słowem "issuing":

cena emisyjna issuing price
kurs emisyjny issuing price

Ze słowem "house":

bank dyskontowy discount house

Ze słowem "bank":

bank bank
saldo na rachunku bankowym bank balance
banknot bill

Ze słowem "emisyjny":

emisja z prospektem emisyjnym issue by prospectus
prospekt emisyjny obligacji bond indenture
prospekt emisyjny issue prospectus
  Langol.pl