langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » bank dyskontowy

Bank dyskontowy po angielsku

bank dyskontowy: discount house Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "discount":

dyskonto discount
obniżka discount
strata kursowa discount
sprzedawać z dyskontem sell at a discount
sprzedać z rabatem sell at a discount
sprzedać [coś] z dużym upustem sell [sth] at a substantial discount
oficjalna stopa dyskontowa official discount rate

Ze słowem "house":

bank emisyjny issuing house
instytucja emitująca akcje issuing house

Ze słowem "bank":

bank bank
saldo na rachunku bankowym bank balance
banknot bill
  Langol.pl