langol.pl » Transport, komunikacja » Biznes » bagaż podręczny

Bagaż podręczny po angielsku

bagaż podręczny: hand luggage Szukaj w Google
a także:
- carry-on luggage

Inne:

Ze słowem "hand":

przeładunek handling
załadunek handling
wyładunek handling
przeładowywać handle
załadowywać handle
wyładowywać handle
przeładunek towaru handling of goods
wyładunek towaru handling of goods
opłata manipulacyjna handling charge
koszty manipulacyjne handling charge
obsługa ładunkowa goods handling
bagaż ręczny hand baggage
ostrożnie przy obsłudze handle with care
koszty manipulacyjne handling costs
koszty przeładunku handling costs
  Langol.pl