langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » badanie zwyczajów konsumenckich

Badanie zwyczajów konsumenckich po angielsku

badanie zwyczajów konsumenckich: consumer research Szukaj w Google

"consumer research" to także:

- badanie konsumentów

Inne:

Ze słowem "consumer":

akceptacja przez konsumentów consumer acceptance
zachowanie konsumentów consumer behaviour
popyt konsumencki consumer demand
popyt konsumencki na coś consumer demand for [sth]
wydatki konsumenckie consumer spending
profil konsumenta consumer profile
przygotować profil konsumenta prepare a consumer profile
konsumpcjonizm consumerism
kredyt konsumpcyjny consumer credit
kredyty konsumenckie consumer borrowing
pożyczki konsumenckie consumer borrowing
środek by przekonać konsumentów device to persuade consumers
akceptacja towarów przez konsumentów consumer acceptance
reklama nastawiona na konsumentów consumer advertising
zrzeszenie konsumentów consumer association
panel konsumencki consumer panel
badanie opinii konsumentów consumer survey
przegląd konsumencki consumer survey
sondaż consumer survey
promocja konsumencka consumer promotion
łamanie prawa ochrony konsumentów breaching consumer protection law
nieuczciwe wpisy w umowach konsumenckich unfair terms in consumer contracts

Ze słowem "research":

badanie rynku market research
badania telefoniczne telephone research
badanie empiryczne empirical research
badania ilościowe quantitative research
najnowsze badania wykazały, że [coś] recent research has indicated that [sth]

Ze słowem "badanie":

badanie survey
przeprowadzić badanie rynku carry out a market survey
badanie opinii publicznej opinion poll
badanie wyrywkowe sampling
badanie pilotażowe pilot survey
przeprowadzać badanie pilotażowe conduct a pilot survey
badanie próbkowaniem losowym random sampling
badanie próbkowaniem nielosowym non-random sampling
przeprowadzać badanie make a survey
badanie rynku market survey
badanie na terenie sklepu in-store survey
badanie wstępne pilot survey
  Langol.pl