langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » badanie wyrywkowe

Badanie wyrywkowe po angielsku

badanie wyrywkowe: sampling Szukaj w Google

"sampling" to także:

- losowanie
- próbkowanie
- rozdawanie bezpłatnych próbek
- rozdawanie darmowych próbek

Inne:

Ze słowem "sampling":

próbkowanie losowe random sampling
badanie próbkowaniem losowym random sampling
badanie próbkowaniem nielosowym non-random sampling
próbkowanie warstwowe stratified sampling
próbkowanie wielostopniowe multi-stage sampling
dobór losowy random sampling

Ze słowem "badanie":

badanie rynku market research
badanie konsumentów consumer research
badanie zwyczajów konsumenckich consumer research
badanie survey
przeprowadzić badanie rynku carry out a market survey
badanie opinii publicznej opinion poll
badanie pilotażowe pilot survey
przeprowadzać badanie pilotażowe conduct a pilot survey
przeprowadzać badanie make a survey
badanie rynku market survey
badanie opinii konsumentów consumer survey
badanie empiryczne empirical research
badanie na terenie sklepu in-store survey
badanie wstępne pilot survey
  Langol.pl