langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » badanie próbkowaniem losowym

Badanie próbkowaniem losowym po angielsku

badanie próbkowaniem losowym: random sampling Szukaj w Google

"random sampling" to także:

- próbkowanie losowe
- dobór losowy

Inne:

Ze słowem "random":

próba losowa random sample
badanie próbkowaniem nielosowym non-random sampling
próbka losowa random sample

Ze słowem "sampling":

losowanie sampling
badanie wyrywkowe sampling
próbkowanie sampling
próbkowanie warstwowe stratified sampling
próbkowanie wielostopniowe multi-stage sampling

Ze słowem "badanie":

badanie rynku market research
badanie konsumentów consumer research
badanie zwyczajów konsumenckich consumer research
badanie survey
przeprowadzić badanie rynku carry out a market survey
badanie opinii publicznej opinion poll
badanie pilotażowe pilot survey
przeprowadzać badanie pilotażowe conduct a pilot survey
przeprowadzać badanie make a survey
badanie rynku market survey
badanie opinii konsumentów consumer survey
badanie empiryczne empirical research
badanie na terenie sklepu in-store survey
badanie wstępne pilot survey
  Langol.pl