langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » badanie opinii publicznej

Badanie opinii publicznej po angielsku

badanie opinii publicznej: opinion poll Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "opinion":

liderzy opinii opinion leaders
osoby opiniotwórcze opinion leaders

Ze słowem "badanie":

badanie rynku market research
badanie konsumentów consumer research
badanie zwyczajów konsumenckich consumer research
badanie survey
przeprowadzić badanie rynku carry out a market survey
badanie wyrywkowe sampling
badanie pilotażowe pilot survey
przeprowadzać badanie pilotażowe conduct a pilot survey
badanie próbkowaniem losowym random sampling
badanie próbkowaniem nielosowym non-random sampling
przeprowadzać badanie make a survey
badanie rynku market survey
badanie opinii konsumentów consumer survey
badanie empiryczne empirical research
badanie na terenie sklepu in-store survey
badanie wstępne pilot survey
  Langol.pl