langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » badanie opinii konsumentów

Badanie opinii konsumentów po angielsku

badanie opinii konsumentów: consumer survey Szukaj w Google

"consumer survey" to także:

- przegląd konsumencki
- sondaż

Inne:

Ze słowem "consumer":

badanie konsumentów consumer research
badanie zwyczajów konsumenckich consumer research
akceptacja przez konsumentów consumer acceptance
zachowanie konsumentów consumer behaviour
popyt konsumencki consumer demand
popyt konsumencki na coś consumer demand for [sth]
wydatki konsumenckie consumer spending
profil konsumenta consumer profile
przygotować profil konsumenta prepare a consumer profile
konsumpcjonizm consumerism
kredyt konsumpcyjny consumer credit
kredyty konsumenckie consumer borrowing
pożyczki konsumenckie consumer borrowing
środek by przekonać konsumentów device to persuade consumers
akceptacja towarów przez konsumentów consumer acceptance
reklama nastawiona na konsumentów consumer advertising
zrzeszenie konsumentów consumer association
panel konsumencki consumer panel
promocja konsumencka consumer promotion
łamanie prawa ochrony konsumentów breaching consumer protection law
nieuczciwe wpisy w umowach konsumenckich unfair terms in consumer contracts

Ze słowem "survey":

badania demograficzne demographic survey
badanie survey
studium survey
badać survey
przeprowadzić badanie rynku carry out a market survey
badanie pilotażowe pilot survey
przeprowadzać badanie pilotażowe conduct a pilot survey
sondaż survey
przeprowadzić sondaż carry out a survey
przegląd statystyczny statistical survey
przeprowadzać badanie make a survey
badanie rynku market survey
przegląd rynku market survey
badanie na terenie sklepu in-store survey
badanie wstępne pilot survey

Ze słowem "badanie":

badanie rynku market research
badanie opinii publicznej opinion poll
badanie wyrywkowe sampling
badanie próbkowaniem losowym random sampling
badanie próbkowaniem nielosowym non-random sampling
badanie empiryczne empirical research

Ze słowem "opinii":

liderzy opinii opinion leaders
  Langol.pl