langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » badanie na terenie sklepu

Badanie na terenie sklepu po angielsku

badanie na terenie sklepu: in-store survey Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "in-store":

prezentacja w sklepie in-store demo
promocja w sklepie in-store promotion

Ze słowem "survey":

badania demograficzne demographic survey
badanie survey
studium survey
badać survey
przeprowadzić badanie rynku carry out a market survey
badanie pilotażowe pilot survey
przeprowadzać badanie pilotażowe conduct a pilot survey
sondaż survey
przeprowadzić sondaż carry out a survey
przegląd statystyczny statistical survey
przeprowadzać badanie make a survey
badanie rynku market survey
przegląd rynku market survey
badanie opinii konsumentów consumer survey
przegląd konsumencki consumer survey
sondaż consumer survey
badanie wstępne pilot survey

Ze słowem "badanie":

badanie rynku market research
badanie konsumentów consumer research
badanie zwyczajów konsumenckich consumer research
badanie opinii publicznej opinion poll
badanie wyrywkowe sampling
badanie próbkowaniem losowym random sampling
badanie próbkowaniem nielosowym non-random sampling
badanie empiryczne empirical research
  Langol.pl