langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » badanie empiryczne

Badanie empiryczne po angielsku

badanie empiryczne: empirical research Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "research":

badanie rynku market research
badanie konsumentów consumer research
badanie zwyczajów konsumenckich consumer research
badania telefoniczne telephone research
badania ilościowe quantitative research
najnowsze badania wykazały, że [coś] recent research has indicated that [sth]

Ze słowem "badanie":

badanie survey
przeprowadzić badanie rynku carry out a market survey
badanie opinii publicznej opinion poll
badanie wyrywkowe sampling
badanie pilotażowe pilot survey
przeprowadzać badanie pilotażowe conduct a pilot survey
badanie próbkowaniem losowym random sampling
badanie próbkowaniem nielosowym non-random sampling
przeprowadzać badanie make a survey
badanie rynku market survey
badanie opinii konsumentów consumer survey
badanie na terenie sklepu in-store survey
badanie wstępne pilot survey
  Langol.pl