langol.pl » Biznes » Proces produkcji » badania i rozwój

Badania i rozwój po angielsku

badania i rozwój: research and development Szukaj w Google

"research and development" to także:

- dział badawczo-rozwojowy

Inne:

Ze słowem "research":

centrum badawcze research center
urządzenia badawcze research facilities
laboratorium badawcze research laboratory

Ze słowem "and":

zarządzanie materiałami materials handling
zmontować i postawić coś assemble and erect somenthing
badanie norm pracy time and motion study
padanie czynności pracownika time and motion study
wysoki standard high standard
wyrywkowa kontrola random inspection
losowa kontrola random inspection
stop [czegoś] z [czymś] alloy of [sth] and [sth]
poniżej standardu substandard
praca manualna labour hand-work
maszyny i urządzenia machinery and equipment
marka fabryczna manufacturer's brand
normy produkcyjne production standards
rozżarzony incandescent

Ze słowem "development":

prace rozwojowe development works
koszty zakończonych prac rozwojowych costs of finished development works
  Langol.pl