langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » badania demograficzne

Badania demograficzne po angielsku

badania demograficzne: demographic survey Szukaj w Google

Inne:

analiza wykresów chartism
demograficzny demographic
wykres graph

Ze słowem "survey":

badanie survey
studium survey
badać survey
przeprowadzić badanie rynku carry out a market survey
badanie pilotażowe pilot survey
przeprowadzać badanie pilotażowe conduct a pilot survey
sondaż survey
przeprowadzić sondaż carry out a survey
przegląd statystyczny statistical survey
przeprowadzać badanie make a survey
badanie rynku market survey
przegląd rynku market survey
badanie opinii konsumentów consumer survey
przegląd konsumencki consumer survey
sondaż consumer survey
badanie na terenie sklepu in-store survey
badanie wstępne pilot survey

Ze słowem "badania":

badania telefoniczne telephone research
badania ilościowe quantitative research
najnowsze badania wykazały, że [coś] recent research has indicated that [sth]
  Langol.pl