langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » awansować na [jakieś stanowisko]

Awansować na [jakieś stanowisko] po angielsku

awansować na [jakieś stanowisko]: be promoted to [some position] Szukaj w Google

Inne:

objąć [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
rozpocząć pracę w [jakiejś firmie] commence employment with [some firm]

Ze słowem "promoted":

awansować be promoted

Ze słowem "some":

być zatrudnionym w [jakiejś firmie] be employed at [some company]
siła robocza [jakiejś firmy] work force of [some company]
ogół zatrudnienia [jakiejś firmy] work force of [some company]
ubiegać się o [jakieś stanowisko] apply for [some job position]
składać podanie o [jakieś stanowisko pracy] apply for [some job position]
obsadzić [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
wizyty [gdzieś] visits to [some place]
skuteczne narzędzie do [robienia czegoś] effective tool in [doing something]
zmusić [kogoś] do odejścia z [jakiegoś stanowiska lub miejsca] oust [sb] from [some position or some place]
[jakiś produkt] ma roczną gwarancję [some product] has one-year warranty

Ze słowem "position":

stanowisko kierownicze managerial position
wyższe stanowisko kierownicze senior managerial position
pełnoetatowe stanowisko w [firmie x] full-time position at [X company]
wolne stanowisko pracy [sekretarki szkolnej] vacant position of [a school secretary]
wolne stanowisko pracy vacant position
zajmować [jakieś] stanowisko hold a position of [sth]

Ze słowem "stanowisko":

niezagrożone stanowisko pracy secure job
stanowisko title
wolne stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
wakujące stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
nieobsadzone stanowisko pracy [kierownika] vacant job of [manager]
zatrudnić na wolne stanowisko take on
zatrudnić na wolne stanowisko fill a vacancy
  Langol.pl