langol.pl » Biznes » Produkt » artykuły gospodarstwa domowego

Artykuły gospodarstwa domowego po angielsku

artykuły gospodarstwa domowego: white goods Szukaj w Google
a także:
- household goods

"white goods" to także:

- sprzęt AGD

Inne:

AGD household goods
sprzęt elektryczny i elektroniczny brown goods (GB)
dobra luksusowe luxury goods

Ze słowem "goods":

produkty przemysłowe manufactured goods
produkty gotowe finished goods
półprodukty semi-finished goods
pasmanteria dry goods
towary sypkie dry goods
produkty luksusowe luxury goods
drobiazgi fancy goods
gadżety fancy goods
artykuły elektryczne electrical goods
asortyment range of goods
asortyment sklada się z range of goods consists of
gotowe produkty finished goods
  Langol.pl