langol.pl » Biznes » Produkt » artykuły elektryczne

Artykuły elektryczne po angielsku

artykuły elektryczne: electrical goods Szukaj w Google

Inne:

sprzęt elektryczny i elektroniczny brown goods (GB)
urządzenie elektyczne electrical appliance
urządzenie appliance
sprzęt AGD white goods
sprzęt elektryczny i elektroniczny electronic items (US)
urządzenie device
produkty przemysłowe manufactured goods

Ze słowem "goods":

produkty gotowe finished goods
półprodukty semi-finished goods
artykuły gospodarstwa domowego household goods
AGD household goods
pasmanteria dry goods
towary sypkie dry goods
dobra luksusowe luxury goods
produkty luksusowe luxury goods
drobiazgi fancy goods
gadżety fancy goods
artykuły gospodarstwa domowego white goods
asortyment range of goods
asortyment sklada się z range of goods consists of
gotowe produkty finished goods
  Langol.pl