langol.pl » Biznes » Proces produkcji » analiza metod pracy

Analiza metod pracy po angielsku

analiza metod pracy: method analysis Szukaj w Google
a także:
- method study

Inne:

Ze słowem "method":

metoda przetwarzania processing method
metody stosowane w produkcji production methods

Ze słowem "analysis":

analiza elementów skończonych finite-element analysis
analiza produkcji product analysis

Ze słowem "pracy":

naukowa organizacja pracy scientific management
badanie norm pracy time and motion study
badanie procesu pracy work study
pomiar czasu pracy work measurement
stanowisko pracy workstation
grafik pracy operations scheduling
plan pracy operations scheduling
koszt pracy na jednostkę produkcji labor cost per output unit
  Langol.pl