langol.pl » Biznes » Proces produkcji » analiza metod pracy

Analiza metod pracy po angielsku

analiza metod pracy: method study Szukaj w Google
a także:
- method analysis

Inne:

Ze słowem "method":

metoda przetwarzania processing method
metody stosowane w produkcji production methods

Ze słowem "study":

badanie norm pracy time and motion study
padanie czynności pracownika time and motion study
studium wykonalności feasibility study
badanie procesu pracy work study

Ze słowem "analiza":

analiza elementów skończonych finite-element analysis
analiza produkcji product analysis

Ze słowem "pracy":

naukowa organizacja pracy scientific management
pomiar czasu pracy work measurement
stanowisko pracy workstation
grafik pracy operations scheduling
plan pracy operations scheduling
koszt pracy na jednostkę produkcji labor cost per output unit
  Langol.pl