langol.pl » Biznes » Rachunkowość » analiza bilansu

Analiza bilansu po angielsku

analiza bilansu: balance-sheet analysis Szukaj w Google

Inne:

pozycje bilansowe balance-sheet items
wskaźniki bilansowe balance-sheet ratios
aktywa rzeczowe tangible assets
deklaracja podatku dochodowego income tax return

Ze słowem "balance-sheet":

konsolidacja bilansu balance-sheet consolidation
  Langol.pl