langol.pl » Biznes » Rachunkowość » aktywa rzeczowe

Aktywa rzeczowe po angielsku

aktywa rzeczowe: tangible assets Szukaj w Google

Inne:

amortyzacja metodą malejącego salda declining-balance depreciation
analiza bilansu balance-sheet analysis
amortyzacja przyspieszona accelerated depreciation
amortyzacja prostoliniowa straight-line depreciation
aktywa bieżące current assets

Ze słowem "tangible":

niematerialne i prawne intangible
aktywa rzeczowe tangible assets
aktywa niematerialne intangible assets
wartości niematerialne i prawne intangible assets

Ze słowem "assets":

aktywa assets
środki trwałe capital assets
środki obrotowe current assets
środki trwałe fixed assets
majątek zakładowy plant assets
aktywa obrotowe ogółem total current assets
aktywa podlegające amortyzacji depreciable assets
wartość aktywów assets value
aktywa i pasywa assets and liabilities
aktywa obrotowe floating assets
środki obrotowe floating assets
aktywa obrotowe current assets
aktywa netto net assets
majątek netto net assets
aktywa płynne liquid assets
  Langol.pl