langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » aktywa pozabilansowe

Aktywa pozabilansowe po angielsku

aktywa pozabilansowe: contingent assets Szukaj w Google

"contingent assets" to także:

- aktywa warunkowe

Inne:

Ze słowem "contingent":

zobowiązania warunkowe contingent liabilities

Ze słowem "assets":

aktywa assets
nadwyżka aktywów surplus assets
ochrona [swojego] majątku protecting [one's] assets
aktywa niewidoczne invisible assets
aktywa płynne quick assets
wskaźnik rentowności aktywów return on assets
ROA return on assets
rentowność aktywów netto return on net assets
RONA return on net assets
aktywa trwałe capital assets
  Langol.pl