langol.pl » Biznes » Rachunkowość » aktywa podlegające amortyzacji

Aktywa podlegające amortyzacji po angielsku

aktywa podlegające amortyzacji: depreciable assets Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "assets":

aktywa assets
aktywa rzeczowe tangible assets
środki trwałe capital assets
środki obrotowe current assets
środki trwałe fixed assets
majątek zakładowy plant assets
aktywa rzeczowe tangible assets
aktywa niematerialne intangible assets
aktywa bieżące current assets
aktywa obrotowe ogółem total current assets
wartość aktywów assets value
aktywa i pasywa assets and liabilities
wartości niematerialne i prawne intangible assets
aktywa obrotowe floating assets
środki obrotowe floating assets
aktywa obrotowe current assets
aktywa netto net assets
majątek netto net assets
aktywa płynne liquid assets
  Langol.pl