langol.pl » Biznes » Rachunkowość » aktywa płynne

Aktywa płynne po angielsku

aktywa płynne: liquid assets Szukaj w Google
a także:
- quick assets

Inne:

aktywa obrotowe floating assets

Ze słowem "liquid":

płynność liquidity
płynny liquid
postawić w stan likwidacji put into liquidation

Ze słowem "assets":

aktywa assets
aktywa rzeczowe tangible assets
środki trwałe capital assets
środki obrotowe current assets
środki trwałe fixed assets
majątek zakładowy plant assets
aktywa rzeczowe tangible assets
aktywa niematerialne intangible assets
aktywa bieżące current assets
aktywa obrotowe ogółem total current assets
aktywa podlegające amortyzacji depreciable assets
wartość aktywów assets value
aktywa i pasywa assets and liabilities
wartości niematerialne i prawne intangible assets
środki obrotowe floating assets
aktywa obrotowe current assets
aktywa netto net assets
majątek netto net assets
  Langol.pl