langol.pl » Biznes » Rachunkowość » aktywa obrotowe ogółem

Aktywa obrotowe ogółem po angielsku

aktywa obrotowe ogółem: total current assets Szukaj w Google

Inne:

aktywa obrotowe current assets

Ze słowem "total":

suma pośrednia subtotal
suma częściowa subtotal
podsuma subtotal
dodawać uzyskując sumę pośrednią subtotal

Ze słowem "current":

zobowiązania bieżące current liabilities
środki obrotowe current assets
bieżące zobowiązania current liabilities
aktywa bieżące current assets
bieżący rok finansowy current fiscal year
bieżący rok fiskalny current fiscal year
wskaźnik bieżącej płynności current ratio

Ze słowem "assets":

aktywa assets
aktywa rzeczowe tangible assets
środki trwałe capital assets
środki trwałe fixed assets
majątek zakładowy plant assets
aktywa rzeczowe tangible assets
aktywa niematerialne intangible assets
aktywa podlegające amortyzacji depreciable assets
wartość aktywów assets value
aktywa i pasywa assets and liabilities
wartości niematerialne i prawne intangible assets
aktywa obrotowe floating assets
środki obrotowe floating assets
aktywa netto net assets
majątek netto net assets
aktywa płynne liquid assets
  Langol.pl