langol.pl » Biznes » Rachunkowość » aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe po angielsku

aktywa obrotowe: floating assets Szukaj w Google
a także:
- current assets

"floating assets" to także:

- środki obrotowe

Inne:

aktywa i pasywa assets and liabilities
aktywa płynne liquid assets

Ze słowem "assets":

aktywa assets
aktywa rzeczowe tangible assets
środki trwałe capital assets
środki obrotowe current assets
środki trwałe fixed assets
majątek zakładowy plant assets
aktywa rzeczowe tangible assets
aktywa niematerialne intangible assets
aktywa bieżące current assets
aktywa obrotowe ogółem total current assets
aktywa podlegające amortyzacji depreciable assets
wartość aktywów assets value
wartości niematerialne i prawne intangible assets
aktywa netto net assets
majątek netto net assets
  Langol.pl