langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » aktywa

Aktywa po angielsku

aktywa: assets Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "assets":

nadwyżka aktywów surplus assets
ochrona [swojego] majątku protecting [one's] assets
aktywa niewidoczne invisible assets
aktywa płynne quick assets
aktywa warunkowe contingent assets
aktywa pozabilansowe contingent assets
wskaźnik rentowności aktywów return on assets
ROA return on assets
rentowność aktywów netto return on net assets
RONA return on net assets
aktywa trwałe capital assets
  Langol.pl