langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » akt wandalizmu

Akt wandalizmu po angielsku

akt wandalizmu: act of vandalism Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "act":

aktuariusz actuary
rachmistrz ubezpieczeniowy actuary
umowa ubezpieczenia contract of insurance
wartość rzeczywista actual value
umowa ubezpieczenia jest zawarta na [jakiś okres] insurance is contracted for [some period of time]
uderzenie impact
wstrząs impact
wpływ impact
skutek impact
ubezpieczenie od zawodowej odpowiedzialności cywilnej malpractice insurance
umowa ubezpieczenia insurance contract
siła wyższa act of God
  Langol.pl