langol.pl » Biznes » Bankowość » akredytywa potwierdzona nieodwołalna

Akredytywa potwierdzona nieodwołalna po angielsku

akredytywa potwierdzona nieodwołalna: confirmed irrevocable credit Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "confirmed":

potwierdzony confirmed
potwierdzona akredytywa confirmed letter of credit

Ze słowem "irrevocable":

nieodwołalny irrevocable

Ze słowem "credit":

karta kredytowa credit card
dopisywać [coś] do konta credit [sth] to an account
linia kredytowa credit line
limit kredytowy credit line
linia kredytowa line of credit
linia kredytowa credit limit
limit kredytowy credit limit
kredyt credit
kupić [coś] na kredyt buy [sth] on credit
otworzyć [komuś] linię kredytową arrange a line of credit for [sb]
akceptować karty kredytowe accept credit cards
akredytowa letter of credit
akredytowa dokumentowa documentary credit
kredyt bankowy bank credit
akredytywa odwołalna revocable letter of credit
kredyt odwołalny revocable credit
otwarcie kredytu credit opening
  Langol.pl