langol.pl » Biznes » Rachunkowość » akcjonariusz większościowy

Akcjonariusz większościowy po angielsku

akcjonariusz większościowy: majority shareholder Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "majority":

udział większościowy majority interest

Ze słowem "shareholder":

majątek własny shareholders' funds (GB)
majątek własny shareholders' equity (US)
wskaźnik kapitału własnego shareholders' equity ratio
rejestr akcjonariuszy shareholders' register
zebranie akcjonariuszy shareholders' meeting
udziałowiec shareholder

Ze słowem "akcjonariusz":

roczne zgromadzenie akcjonariuszy annual general meeting
  Langol.pl