langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » akcje sprzedawane poza giełdą

Akcje sprzedawane poza giełdą po angielsku

akcje sprzedawane poza giełdą: over-the-counter stocks Szukaj w Google

"over-the-counter stocks" to także:

- akcje sprzedawane bezpośrednio
- akcje obrotu pozagiełdowego

Inne:

Ze słowem "stocks":

akcje firm samochodowych automobile stocks
akcje firm użyteczności publicznej utility stocks
akcje koncernów naftowych oil stocks
akcja groszowa penny stocks

Ze słowem "akcje":

transakcje trading
zawierać transakcje trade
kupić akcje po kursie rynkowym buy share at market
kupić akcje zgodnie z limitem buy shares at limit
firma sprzedająca ryzykowne akcje bucket shop
akcje rozwojowych firm growth stock
instytucja emitująca akcje issuing house
subskrybować akcje underwrite shares
akcje gratisowe scrip issue
akcje gratisowe capitalization issue
akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
Indywidualny plan inwestycji w akcje PEP
Indywidualny plan inwestycji w akcje Personal Equity Plan
akcje zwykłe ordinary shares
akcje zwykłe common stock

Ze słowem "poza":

obrót poza godzinami otwarcia giełdy after-hours trading
  Langol.pl