langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » akcje firm samochodowych

Akcje firm samochodowych po angielsku

akcje firm samochodowych: automobile stocks Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "stocks":

akcje firm użyteczności publicznej utility stocks
akcje koncernów naftowych oil stocks
akcje sprzedawane poza giełdą over-the-counter stocks
akcje sprzedawane bezpośrednio over-the-counter stocks
akcje obrotu pozagiełdowego over-the-counter stocks
akcja groszowa penny stocks

Ze słowem "akcje":

transakcje trading
zawierać transakcje trade
kupić akcje po kursie rynkowym buy share at market
kupić akcje zgodnie z limitem buy shares at limit
firma sprzedająca ryzykowne akcje bucket shop
akcje rozwojowych firm growth stock
instytucja emitująca akcje issuing house
subskrybować akcje underwrite shares
akcje gratisowe scrip issue
akcje gratisowe capitalization issue
akcje [firmy X] z prawem do dywidendy shares of [X company] cum dividend
Indywidualny plan inwestycji w akcje PEP
Indywidualny plan inwestycji w akcje Personal Equity Plan
akcje zwykłe ordinary shares
akcje zwykłe common stock

Ze słowem "firm":

firma chcąca wrogo przejąć inną black knight
firma chcąca przyjaźnie przejąć inną firmę white knight
firma składająca trzecią ofertę grey knight
firma nie notowana na giełdzie unquoted company
firma zarządzająca aktywami asset management company
Program wspierania małych firm Enterprise Investment Scheme
Program wspierania małych firm EIS
  Langol.pl