langol.pl » Biznes » Bankowość » akcja uprzywilejowana

Akcja uprzywilejowana po angielsku

akcja uprzywilejowana: preferred stock Szukaj w Google
a także:
- preference share

Inne:

Ze słowem "stock":

opcja udziału stock option
rynek akcji stock market
rynek papierów wartościowych stock market

Ze słowem "akcja":

transakcja finansowa financial transaction
terminowa transakcja walutowa forward exchange
akcja uprawniająca do głosowania voting share
akcja gratisowa bonus share
akcja imienna registered share
  Langol.pl