langol.pl » Biznes » Bankowość » akcja uprawniająca do głosowania

Akcja uprawniająca do głosowania po angielsku

akcja uprawniająca do głosowania: voting share Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "share":

akcja gratisowa bonus share
akcja imienna registered share

Ze słowem "akcja":

transakcja finansowa financial transaction
terminowa transakcja walutowa forward exchange
akcja uprzywilejowana preferred stock
  Langol.pl