langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » akcja promocyjna

Akcja promocyjna po angielsku

akcja promocyjna: promotion drive Szukaj w Google
a także:
- promotion scheme

Inne:

czas realizacji [zamówienia] lead time on [an order]
promocja sprzedaży sales promotion
materiały reklamowe promotional materials
cel sprzedażowy sales target
działanie promocyjne promotional action
oferta handlowa sales proposal
promocja promotion

Ze słowem "promotion":

promocja wspierająca supporting promotion
dobrze przygotowana promocja tailor-made promotion
promocja konsumencka consumer promotion
promocja w sklepie in-store promotion
koszty promocji promotional costs
skuteczność reklamy promotional effectiveness
kierownik działu promocji promotional manager
promocja personelu sprzedaży sales force promotion

Ze słowem "drive":

forsowanie zbytu sales drive
forsowanie obrotów sales drive

Ze słowem "akcja":

reakcja konsumentów sales response

Ze słowem "promocyjna":

cena promocyjna give-away price
  Langol.pl