langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » akcja pewnej spółki

Akcja pewnej spółki po angielsku

akcja pewnej spółki: blue chip Szukaj w Google

"blue chip" to także:

- bezpieczna akcja

Inne:

Ze słowem "akcja":

akcja share
akcja bez prawa głosu non-voting share
akcja zwykła ordinary share
akcja zwykła common stock
akcja uprzywilejowana preference share
akcja założycielska founders' share
akcja subskrybowana subscription share
akcja terminowa term share
akcja częściowo opłacona partly paid share
złota akcja golden share
akcja groszowa penny share
akcja groszowa penny stocks
trasakcja terminowa futures contract
transakcja zamienna switching
transakcja switchowa switching
transakcja pakietowa package deal
akcja na okaziciela bearer share
akcja gratisowa free share
  Langol.pl