langol.pl » Biznes » Bankowość » akceptować karty kredytowe

Akceptować karty kredytowe po angielsku

akceptować karty kredytowe: accept credit cards Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "accept":

akceptować accept
przyjmować accept
dokumenty za akcept documents against acceptance
brak akceptacji unacceptance
odmowa przyjęcia unacceptance

Ze słowem "credit":

karta kredytowa credit card
dopisywać [coś] do konta credit [sth] to an account
linia kredytowa credit line
limit kredytowy credit line
linia kredytowa line of credit
linia kredytowa credit limit
limit kredytowy credit limit
kredyt credit
kupić [coś] na kredyt buy [sth] on credit
otworzyć [komuś] linię kredytową arrange a line of credit for [sb]
akredytowa letter of credit
akredytowa dokumentowa documentary credit
kredyt bankowy bank credit
potwierdzona akredytywa confirmed letter of credit
akredytywa potwierdzona nieodwołalna confirmed irrevocable credit
akredytywa odwołalna revocable letter of credit
kredyt odwołalny revocable credit
otwarcie kredytu credit opening

Ze słowem "karty":

posiadacz karty card holder

Ze słowem "kredytowe":

warunki limitu kredytowego overdraft facilities
konto kredytowe loan account
  Langol.pl