langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » agresywna sprzedaż

Agresywna sprzedaż po angielsku

agresywna sprzedaż: hard sell Szukaj w Google

"hard sell" to także:

- nachalna reklama
- nachalne nakłanianie do zakupu

Inne:

Ze słowem "sell":

sprzedawać in blanco sell short
sprzedawać bez pokrycia sell short
sprzedawać z dyskontem sell at a discount
kurs sprzedaży selling rate
sprzedawać [coś] po cenie loco sell [sth] at a spot price
sprzedać powyżej ceny nominalnej sell above par
sprzedawać z premią sell at a premium
sprzedawać z syskiem sell at a premium
sprzedawać powyżej wartości nominalnej sell at a premium
sprzedać z rabatem sell at a discount
krótka sprzedaż selling short
cross-selling cross-selling
sprzedać [coś] z dużym upustem sell [sth] at a substantial discount
sprzedawać na termin sell forward
  Langol.pl