langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » agent rządowy

Agent rządowy po angielsku

agent rządowy: government broker Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "government":

państwowe papiery wartościowe government securities
obligacja państwowa government bond

Ze słowem "broker":

makler broker
broker broker
pośrednik handlowy broker
makler giełdowy stockbroker
makler licencjonowany licensed stockbroker
prowizja maklerska brokerage
kurtaż brokerage
prowizja maklerska brokerage fee
kurtaż brokerage fee
pobierać prowizję maklerską o wielkości charge a brokerage of
prowizja za każdą transakcję brokerage for each transaction
  Langol.pl